Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

DE RENAISSANCE

laten wegnemen en naar Pisa laten overbrengen, en van dezen heiligen grond werd de stedelijke begraafplaats aangelegd, volgens de overgeleverde afmetmgen van Noach's ark.

De omringende arcaden of kruisgangen werden door Giovanni, zoon van Niccola Pisano, in 1278 gebouwd. De binnenmuren van deze gang waren weldra bedekt met fresco's, die verschülende onderwerpen uit de Schrift en de levens der Heiligen voorstellen, o.a. het Lijden, de Wederopstanding, Christus' verschijning aan Zijn discipelen, de Hemelvaart, de Kluizenaars uit de Thebaansche woestijn, de beproeving van Job, een aantal episodes uit de OudTestamentische geschiedenis, vanaf de schepping tot Salomo, en eenige legenden van Heiligen.

Verreweg de meest belangwekkende van deze versieringen zijn de drie : de Triomf van den Dood, het Laatste Oordeel en in vervolg daarop, de Hel; deze werden vroeger aan Orcagna toegeschreven en zij worden nog dikwijls in verband met zijn naam genoemd, doch men neemt thans aan, dat zij het werk waren van andere kunstenaars, misschien de broeders Ambrogio en Pietro Lorenzetti van Siena, of eenige niet geïdentificeerde schilders uit hun school. Nergens, zelfs niet in de bladzijden van de „Inferno" zelf, ontvangen wij zulk een diepen indruk van den somberen en wreeden geest van den godsdienst van dien tijd; nergens voelen wij zoo scherp de huivering voor de vreesekjke fantomen, die door den geest van den mensch spookten, als in deze verbazingwekkende teekeningen.

Sluiten