Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

239

Men moet opmerken, dat wij met Fra Angelico reeds de 15e eeuw betreden hebben en dat het voorafgaande verhaal van de fresco's uit Pisa een chronologischen teruggang vormt. Men moet echter niet meenen, dat de Zalige Broeder zoo uit zijn eigen tijd gehaald wordt. In opvatting behoorde hij in geen enkel opzicht tot de quattrocentisti, de mannen der 14e eeuw. Terwijl hij de tradities van een verdwijnend geslacht vooruitbracht, volgden zij aan den anderen kant de heel andere leiding van zijn tijdgenoot, Tomasso Guidi, meer bekend onder zijn bijnaam „Masaccio" (1401—1428). Hoewel bij niet lang leefde, verwierf deze in de geschiedenis een voorname plaats als de stichter van een nieuwen stijl van realistische schilderkunst, een stijl, waarin de invloeden van symbolische kunst volkomen afgeschaft waren. „Vanaf het begin", zegt Vasari, „beschouwde bij schilderen als niets anders dan eenvoudige nabootsing van voorwerpen naar de natuur, in teekening en kleur, en door onvermoeiden ijver overwon hij de moeilijkheden en onvolmaaktheden in de kunst.

Hij was de eerste, die aan zijn figuren bevallige houding, natuurlijke beweging, levendigheid en uitdrukking gaf en een reliëf evenals de werkelijkheid". Dit is geen slechte beschrijving van Masaccio's werk en zij is voldoende, om in het algemeen zijn beteekenis aan te duiden.

Zijn fresco's in de Brancacci-Kapel van de Carmine Kerk te Florence, w.o. de bekende ,,Ver<lrijving uit het Paradijs", zijn altijd beschouwd als een kenteeken van een bepaald tijdstip in de kunst en waren voor

Sluiten