Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

DE RENAISSANCE

ijver de verzameling antiquiteiten, door zijn meester Squarcione aangelegd ; later besteedde hij zijn rijkdom, om zelf een dergelijke verzameling te krijgen. Hoewel zijn schilderingen zich in hoofdzaak met de conventioneele godsdienstige onderwerpen ophouden, zijn zij overal met den strengen geest van de oude kunst gedrenkt. Met Mantegna kunnen wij in één adem Luca Signorelli (1441—J523) noemen j bij hem is de hartstocht voor de natuur met die voor de oudheid vereenigd.

Hoewel hij de „Dante van de schilderkunst der 15e eeuw" wordt genoemd, een titel, die niet ongepast is met het oog op de kracht van zijn werk, behandelt hij onderwerpen uit de Purgatorio en uit Ovidius' Metamorphosen op precies dezelfde wijze en in zijn godsdienstige fresco's in de Kathedraal vaii Orvieto niet minder dan in zijn „Opvoeding van Pan maakte hij voor het eerst de naaktfiguur tot het voornaamste onderwerp van zijn compositie.

Ik wil hier een merkwaardige, algemeene eigenaardigheid in de evolutie der Italiaansche schilderkunst in dezen tijd naar voren brengen, die zoo gewichtig is, dat wij er hier zeker even bij moeten

stilst 3.3.11

Onder de contróle der Kerk bleef de schilderkunst een sterk religieus karakter behouden, dat wil zeggen, de traditioneele onderwerpen uit de Bijbelsche geschiedenis en de levens der Heiligen leverden de meeste onderwerpen, waaraan de kunstenaar zijn bekwaamheid toetste.

Men behoeft slechts zeer oppervlakkig met haar

Sluiten