Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

245

geschiedenis kennis te maken, om te bemerken, dat inwendig de kunst intusschen langzamerhand' was hervormd.

De oude onderwerpen werden nog wel behandeld maar nu op een wijze, die geheel en al verschilde van die van Giotto en Fra Angelico. Wij hebben ons slechts van een van deze door en door vrome en eenvoudige kunstenaars, die, hoezeer hun techniek ook onvolmaakt was, hun geheele ziel en geloof in hun schüdering legden, te wenden tot een kunstenaar als GhirJandajo, om te zien, dat echt godsdienstig gevoel verdween, of bijna verdwenen is, en dat de gedachte van den kunstenaar zich nu voornamelijk bezighoudt niet met de dogmatische strekking van zijn onderwerp, maar met het schilderachtige effect er in.

Deze overwegingen waren natuurhjk een afspiegeling van een tijdperk van toenemend humanisme, onderzoek en algemeene onverschilligheid voor geestelijke aangelegenheden; gedurende een tijd waren zij slechts bij eenige schilders zichtbaar; wij zullen echter de verdere ontwikkeling in de kunst der volgende eeuw kunnen waarnemen.

Wij moeten hier nog even opmerken, dat deze verandering in de richting van verwereldlijking der kunst zelfs bij de behandeling van heilige onderwerpen een andere zijde had. Er is op gewezen, dat Fra Lippo Lippi, gebonden aan heilige onderwerpen als hij was, in staat was zich ongewettigde vrijheden met deze te veroorlooven, door engelen uit straatjongens te maken en portretten van zijn landslieden voor heiligen en de Maagd te gebruiken.

Sluiten