Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST 2g

van de macht en het prestige van Rome in dien tijd van haar kracht en trots, die juist voorafging aan de uitbarsting van den Germaanschen storm Het is wel merkwaardig, dat hij en Luther in hetI zelfde jaar geboren werden.

I De beroemde teekening van „Christus' Verschijning aan zijn Discipelen bij het meer Galilea en de Opdracht aan Petrus", welke zoozeer de woede van Kuskin opwekte, is zeer waarschijnlijk geteekend om de aanspraken der Kerk te ondersteunen. Merk" zegt Ruskm, in zijn bijtenden commentaar "de vermetele leugen op, hier alle apostelen te zétten een leugen om de ketterij van den Paus te ondersteunen van de suprematie van Petrus, terwijl allen op den achtergrond staan, Petrus de opdracht ontvangt en de andere apostelen tot getuigen hiervan gemaakt werden . Zelfs de groote, godsdienstige, historische en allegorische versieringen van de stanze (kamers) en loggia s van het Vaticaan, op bevel van Julius II en Leo X ondernomen, vertoonen als voornaamste onderwerp de verheerlijking van de Roomsche macht Dit ziet men duidelijk, direct of symbolisch in de „Kroning van Karei den Groote" en „De Donatie ivan Constantijn" (beide een openbare verklaring ten ■ gunste van de wereldlijke suprematie van den Paus) I de „Onderwerping van Attila door Leo I" het Ver■drrjven van Heliodorus uit den Tempel" de Bevrijding van Petrus", „De Brand in den Burcht" en de Tnumph van de Kerk". Tezelfder tijd zijn de invloed van de klassieke Renaissance en het humanistisch enthousiasme van de leden van het Pauselijk

Sluiten