Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. DE RENAISSANCE IN DE LITERATUUR

I. Algemeene kenmerken van de literatuur der Renaissance

IK moet thans de ontwikkeling van de literatuur gedurende den tijd der Renaissance schetsen en, zooals in de voorafgaande schets der kunst, zoo moeten wij ook hier ons niet met technische details bezighouden, of met afzonderlijke figuren, noch met de durende beteekenis van dat, wat zij tot stand brachten, maar met de algemeene lijnen.

Wij moeten dus geen geschiedenis gaan schrijven, maar een uittreksel maken, en het doel van dit uittreksel moet zijn, het verband tusschen de üteratuur en andere krachten van dezen tijd aan te toonen.

Dat de literatuur van de Renaissance, evenals de kunst, met al den hartstocht en de energie van den tijd, waaruit zij ontsprong, belast is, behoeft geen betoog. Wij moeten thans de verschillende speciale manieren, waarop de üteratuur door de invloeden, welke wij besproken hebben, beïnfluenceerd werd, nader beschouwen.

Sluiten