Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE LITERATUUR

319

die tegen den klassieken stijl was, en die in het bijzonder de aanmatiging van de rhêtoriqueurs van de hand wees, vertoont het gevolg van dezen populairen geest in het vers. Het is bekend, dat, wat het proza betreft, Calvijn's „Institution" in de vertaling, die bijna onmiddellijk door den schrijver zelf uit het Latijn, waarin zij oorspronkelijk geschreven was, gemaakt is, van groot gewicht is geweest voor den Franschen stijl en dit in een tijd, waarop het Fransch zijn erfenis der Middeleeuwen wegwierp en zich tot zijn modernen vorm ontwikkelde. In Engeland echter kan men het best waarnemen, wat godsdienstige werkzaamheid voor de landstaal deed. Zelfs Wychff maakte niet alleen een Engelsche vertaling van den Bijbel, maar vervaardigde ook tractaten in zuiver Engelsch, opdat hij een zoo groot mogelijke volkslaag zou bereiken.

Ook het Nieuwe Testament van Tyndale, direct geïnspireerd door en gebaseerd op de Duitsche vertaling van Luther en de Latijnsche van Erasmus, moet onder de werken gerekend worden, die er toe hebben meegewerkt,het Engelsch op een critiek tijdstip in zijn geschiedenis te vormen. Zijn belang was des te grooter, omdat het later zoo angstvallig door de geleerden gevolgd werd, die voor de geauthoriseerde vertaling van de Schrift gezorgd hebben. Meer dan eenig ander boek, dat ooit uitgegeven is, was dit groote proza-monument een altijd durende kracht in de vorming van den Engelschen stijl, en de speciale beteekenis ervan, van uit ons tegenwoordig standpunt bekeken, ligt in het feit dat het, evenals de liturgie

Sluiten