Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hildebrand, 102. 104. 112. I

Holbein, Hans, 173,278,279.

Homeras, 48, 54, 55, 310, 311.

Horaüus, 47, 352, 356.

Hugenoten, 100, 149, 150.

Humanisme, 95, 99/101, 151, 174,190,191,217, 242,243, 245. 325; in Italië, .50/53, 63. 65, 99, 192/194; in Duitschland, 74, 76, 101, 194/196; in Frankrijk, 79, 80; in Engeland, 81, 86, 87, 92, 93, 196/200.

Humphrey, hertog van Gloucester, 81.

Huss, Johann, 120, 121, 142.

Hutten, Ulrich von, 73, 75, 108,124,130,131,138,146.

Huygens, 183.

Huysman, Roelof, zie : Agri-

cola. Index, 35, 104. Individualisme, 7, 95, 96, 99,

156, 286, 293/300. Innocentius III, 119, 129. Innocentius VIII, 119. Inquisitie, 36, 37, 129. Isodorus van Sevilla, 25.

sance, 4 ; sociale toestanden, 16. 17. 18. 10 • cmt-

schap, 51/69; moreel ver¬

weging, 111/118; kunst, 232/272. Jerome van Praag, 120.

337

Jezuïeten, zie : Societas Jesu.

Joaclüm, 112.

Jodelle, Etienne, 293, 313.

Johan van Ravenna, zie: Malpaghino.

Jensen (of Jenson), 42.

Johan XXII, 104, 106.

Julius II, 108, 253, (257),267.

Juvenalis, 47, 306.

Karei V, 23, 142, 146, 147.

Karei VIII, 76.

Kepler, 36, 39, 184.

Kerk, in verband met de ontdekkingen, 26, 27, 35/39; in verband met het humanisme, 96 ; reactie tegen de kerkelijke leer, 99 ; en de Hervorming, 102/104, 156/ 162; kerk en Paus, 105 ; wedergeboorte, 112; gisting in de kerk, 115, 116; strijd tegen de kerk, 120, 121; en de kunst, 217; en de literatuur, 287.

Klassieken, wedergeboorte der klassieken in de literatuur, 305/317-

Knox, John, 149.

Kominski, Johan Amos, zie : Comenius.

Kruistochten, 14, 15, 20, 119.

Kruisvaarders, 14, 15.

Kunst, Renaissance in de kunst, 216/283; voorloopers, 216/225; begin van de Renaissance, 225/232; in Italië, 232/272 ; in Duitsch-

Sluiten