Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Christelijk". Maar het Oude is vol van toespelingen en voorspellingen, kondigt het Christendom aan, voorzegt den Christus. Is dus evenzeer heilig naar de traditioneele opvatting. Toen er nog geen Evangeliën en Brieven waren las de Christelijke gemeente uit het heilige boek der Joden. De gebeurtenissen met Christus waren de vervulling van de Profetieën. Telkens en telkens herinnert het Nieuwe Testament zelve ons hier aan, telkens beroept het zich op wat de oude profeten hadden gezegd. De oudste Christenen beleden de heiligheid der Joodsche geschriften, die het O. T. vormden. Dat was vanzelfsprekend. Voor de Joden stond de heiligheid van hun wet, de goddelijke oorsprong er van vast. Had Mozes niet op den Sinaï de wet van God zelf ontvangen? God had hem de woorden gedicteerd: „zoo zult gij den Israëlieten zeggen." Door Gods mond spreekt Mozes. Het Boek der Joden groeit de eeuwen door tot wat wij nu kennen als het O.T., als in de laatste eeuwen voor Christus de schriftgeleerdheid zich ontwikkelt, wordt bepaald wat heilig is en wat niet uit de groote hoeveelheid geschriften. Onder veel strijd en discussie wordt het eene verworpen, het andere aangenomen. Het is vaak moeilijk de zuivere heiligheid te bepalen. Maar het officieele wint veld; niet meer is het de mysterieuze vereering die bepaalt, er wordt meer verstandelijk gedecreteerd, vastgelegd. Er komt gebondenheid en bepaling van bovenaf. Er komt een kanon, er komt omgrenzing. Alleen wat in den kanon is gekomen heeft autoriteit, maar dan ook

12

Sluiten