Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot één vervlochten, twee verhalen over Judas' dood, om maar enkele voorbeelden te noemen; er wordt in den Bijbel een wereldbeeld verondersteld, dat het onze niet meer is, een verhaal als van de schepping is tot onwaarheid gemaakt door wat de natuurwetenschappen ons over het ontstaan van de wereld en den mensch hebben geleerd; de zon zou ook kunnen stilstaan (naar Gods bevel) en dieren zouden kunnen spreken. De wereld van den Bijbel is er een van onaannemelijke wonderen, zoowel in Oud als Nieuw Testament. Zoo zouden wij kunnen doorgaan met opsommen, maar genoeg, het gegevene is voldoende om te doen zien dat voor den modernen mensch er geen sprake van kan zijn den Bijbel in zijn geheel als goddelijk geopenbaarde waarheid te aanvaarden. Niet dat wij ons moeten voorstellen dat de geloovige aan de mechanische inspiratie niets van dit alles zou zien. Hij heeft een groot vermogen veel van dat oneffene weg te werken en te verklaren. Zegt men: de wereld is niet in 6 dagen geschapen maar in millioenen jaren, dan antwoordt hij: ja, maar een dag is niet een dag naar ons begrip. Met een beroep op een psalmwoord: „Eén dag in uwe voorhoven is meer dan duizend jaren elders,'' weet hij u uit te leggen, dat zoo'n dag minstens 1000 jaar omvat, dus een periode is. Spreekt gij van twee scheppingsverhalen, dan zegt hij dat er geen twee zijn, maar dat wat gij het tweede noemt is een nadere uitwerking van het scheppingsverhaal. Hij weet altijd raad en overtuigen is moeilijk.

22

Sluiten