Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods Woord blijft waar, daar is niet aan te tornen. Maar toch ook in orthodoxe kringen is men wel gaan gevoelen dat de leer der mechanische inspiratiemet wtsluiting van allen zelfstandigen geestesarbeid der schrijvers moeilijk te handhaven is. Menig orthodox predikant, al verkondigt hij dit Zondags op den kansel niet, weet dat de Bijbel een groot probleem is. Men is gaan begrijpen dat die leer in haar starheid niet te handhaven was en men is gaan spreken niet van rnecbaniaéhe maar van organische inspiratie. Geïnspireerd blijft dan de Bijbel, zeker, maar de mensch die schreef was toch meer dan een machine, meer dan een medium, hij was het orgaan waarvan God zich bediende. Een orgaan is meer dan een machine, is iets levends. De levende mensch komt er aan te pas. Wat opgeschreven wordt heeft niet het karakter van iets bovennatuurlijks, de heele, levende ziel van den schrijver is er bij betrokken. Men moet zich, om het in een deftig zinnetje uit te drukken, de openbaring Gods als psychologisch bemiddeld in menschelijke persoonlijkheden denken. M.a.w. de mensch schrijft neer wat hij als openbaring Gods ervaart, voelt. Dan voelt men wel dat bij een dergelijke opvatting de menschelijke factor een rol gaat spelen, want alles wat op den mensch inwerkt wordt in het proces betrokken. En een menschelijke ziel wordt door tal van factoren bepaald. Volgens deze opvatting heeft ook allerlei mee de wording van den Bijbel bepaald, er kunnen bronnen zijn gebruikt, waarbij van studie-onderzoek

23

Sluiten