Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonderen, zijn opstanding, zij verwerpen allerlei Oud-Testamentische wonderen, zij verwerpen zekere Joodsche Godsvoorstellingen, die in verhalen, psalmen naar voren komen. Zoo noodig zetten zij hun historische critiek op zij. Er ontstaat een halfslachtige, eén willekeurige houding tegenover den Bijbel, en wanneer er zooveel verworpen wordt, is het eigenlijk ergerlijk dat men den term Woord Gods blijft handhaven.

Trachten wij na dit alles het vrijzinnige standpunt ten opzichte van den Bijbel uiteen te zetten. Wat is een vrijzinnig, een modern mensch? In het algemeen zeker iemand die openstaat voor wat in de wereld van denken en voelen zich afspeelt. Hij is niet iemand die met elk nieuwigheidje meegaat en er alles van verwacht. Maar hij sluit zich niet op en niet af. Hij wil een geloof dat in overeenstemming is met wat wordt en groeit aan waarheid. Hij handhaaft niet iets tegen beter weten in. Hij hangt niet aan het verleden in dien zin, dat het nieuwe van geen beteekenis voor hem is; hij erkent de waarde van het verleden, maar vooral de continuïteit, waarin de beweging is voorondersteld. Zijn geloof is niet gegrondvest op zekere histo-' rische feiten. Het is reeds lang geleden gezegd dat van elk feit zou kunnen blijken dat het niet historisch was. Wie bouwt op historische feiten, loopt gevaren. De moderne mensch tracht steviger te fundeeren. Zijn geloof hangt ook niet af van het al of niet waar gebeurde in den Bijbel. Een ortho-

27

Sluiten