Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den Bijbel los. De mannen van de Aufklarung, (Verlichting) beginnen er mee, Reimarus voor het Nieuwe, Jean d'Astruc voor het Oude Testament, zijn pioniers geweest. De kritiek, de wetenschappelijke gaat voort haar eindelooze commentaren, hypothesen op te hoopen. Zoo min als de wetenschap in 't algemeen beperkt bleef tot enkele kringen, bleef het deze tak van wetenschap. Zij wordt den volke verkondigd, gepopulariseerd. Friedrich Strauss beschrijft Jezus' leven ontdaan van wat, naar zijn inzicht, mythische bestanddeelen waren; Ernest Renan doet hetzelfde in zijn „ Vie de Jésus''. Als het modernisme in de 2de helft der 19de eeuw in ons land optreedt, komt er een honger om het ware van den Bijbel te vernemen. Het oude valt. De preek wordt voor een groot deel besteed aan de uiteenzetting van wat in een Bijbelsch verhaal niet waar kan zijn.

Wij leeren historisch zien, wij leeren begrijpen dat al die schrijvers uit Oud- en Nieuw Testament gaven hun Godsvoorstelling, hün inzicht, hün kennis. Het negatieve werd sterkt het scheppingsverhaal viel, het wonder viel, de bovennatuurlijke geboorte van Jezus viel èn zijn opstanding. De Bijbel verloor zijn beteekenis als onfeilbare geloofsgrond.

En vast is komen te staan: de Bijbel is geen boek van wetenschap, wie over het ontstaan der wereld wil weten, raadplege hem niet; hij heeft geen gezag voor het moderne leven, althans niet in bijzonderheden, de 10 geboden zijn gegeven in een be-

29

Sluiten