Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods". Korter kunnen wij het niet aanduiden, en toch hebben wij niet meer woorden noodig. Want deze gedachte is de hoofdzaak en kern en al het andere komt er bij. Het Koninkrijk Gods, het rijk van God dat nadert, dat is overal waar God regeert. De droom van het Nieuwe Testament, de droom van de menschheid er voor en er na. Maar vastgelegd in den Bijbel. Als de eene en groote gedachte der menschheid. Spreken wij er niet over in finesses, wij weten het wel: er zijn vele kwesties. Laat niemand vragen naar een voorstelling van dat koninkrijk Gods. Wie kan het Rijk uitteekenen? Het behoeft ook niet, het is goed als wij het kennen als de gedachte der menschheid. Een ideaal naar hooger, een drang naar boven, een weten van de onvolkomenheid, iets zien glanzen van het volkomene, iets zien lichten van het klare. Voor den een wat anders weer dan voor den ander, voor dezen losser van zichtbare wereld en werkelijkheid dan voor genen. Toch in den grond één weten, één verlangen.

Het is de kern-gedachte van de Nieuw-Testamentische wereld. Johannes de Dooper kondigt het aan en Jezus predikt het, in woorden en gelijkenissen. „Het is er mee als "In veelheid van beelden trekt het ons voorbij: het is het wordende, het groeiende, ook het zijnde. Geen wonder, wat wij groeiende zien is ons soms volkomen nabij. Wij worden gedragen door het groeiende; het Koninkrijk der wereld heeft niet het laatste woord. Of zij ooit zullen samenvallen? Wij weten het niet, maar

s

33

Sluiten