Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben bewaard of gebracht, zoodat die vertaling op zichzelf ook een kunstwerk is -geworden. Hierbij vergeten wij niet te noemen de dramatische schoonheid, de uitbeeldingskracht, tafreelsgewijze, die ons zoo vaak treft. Hoeven wij nog in het bijzonder te wijzen op de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus; hier hebben wij niet te doen met lyrische uitzegging of epische beschrijving. Tafreel na tafreel ontrolt zich, wij zien Jezus zitten met de zijnen aan den avondmaalsdisch, wij zien hem in Gethsemané, wij zien zijn gevangenneming, zijn veroordeeling, zijn kruisiging. Het is alles uitgebeelde handeling, drama, en het is geen wonder dat later de kerk is gaan opvoeren de Passie-spelen en dat ze nog worden vertoond in Oberammergau en elders. Een diepe ontroering kan van deze spelen uitgaan, aesthetische en ethische ontroering vallen hier samen. De volkomen eenheid is hier bereikt, het diepste werelddrama speelt zich hier af. Een gewéldig-dramatische uitbeelding is hier gegeven. En naast het lijdensdrama van Jezus Christus denken wij aan Job. Wat is dit boek anders dan drama? En daarnaast weer aan de apocalyptische visioenen uit de Openbaring van Johannes.

Het is alles van aangrijpende grootschheid! Nog is de rijkdom van den Bijbel niet uitgeput. Is er één boek zoo rijk 2^ psychologische schildering? Eén boek zoo rijk aan leven der menschen, wier aandoeningen en gevoelens, plaatselijk, tijdelijkbegrensd natuurlijk, toch ook weer als typen boven

36

Sluiten