Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

David en Salomo, vertaalde de Psalmen. Wie de Psalm-berijmingen van Nederlandsche schrijvers verzamelt of bestudeert of maar ziet in bloemlezingen, beseft wat die oude liederen voor onze kunst nebben beteekend. En in de schilderkunst. Er is een tijd geweest — de middeleeuwen — dat eigenlijk alle schilderijen bijbelsche onderwerpen behandelden. Hoeveel Christus-schilderingen, hoeveel geboorte-, kruis-en opstandingstafreelen. Iets anders dan Christelijke kunst bestond er feitelijk niet. Hoe zullen wij van dit alles iets verstaan, zoo wij den achtergrond niet kennen? Wie hautain op den Bijbel neerziet, er niets meer in vindt, vergeet dat hij zich daarmee tegelijk stelt buiten een groot stuk van cultureel leven. Echter niet op dezen grond bevelen wij den Bijbel aan, wij wijzen er alleen maar op dat dit ook eens onder de oogen worde gezien.

Wij zijn aan het einde. Tegenover hen die meenen boven den Bijbel te zijn uitgegroeid of hem om andere redenen op zijde te kunnen schuiven gaven wij onze positieve waardeering. Mede tegenover hen die meenen dat wij vrijzinnigen weinig meer om den Bijbel zouden geven. De laatsten zullen allicht zeggen: dat is geen opvatting, gij mishandelt hem en neemt het goddelijke er uit. De eersten zullen zeggen: gij doet alsof gij verwerpt, gij critiseert en behoudt toch. Als gij vandaag reeds zooveel verwerpt is er alle kans dat gij met ons over een poos alles verwerpt. Wees con-

39

Sluiten