Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, geschapen. Dan wordt men gewillig Om zich van die onderdrukkende en belemmerende macht te ontdoen.

Het oeconomische verzet is er en het is begrijpelijk.

Het ethische verzet is niet minder begrijpelijk. De kerk was verdorven, haar geestelijken leidden een ergerlijk leven. Wij weten zooiets van het leven van vele pausen, van hun brasserijen en hun overspelig leven, hun ongeloovigheidenhunspotmet wat het heiligste moest wezen. Rome werd het Babyion aan de Tiber en van ouds had men zich Babyion als de incarnatie van alle kwaad gedacht. De stad die de groote hoer werd genoemd 1 Als Luther als monnik met een opdracht van zijn klooster naar Rome wordt gezonden en zijn ziel vervuld is van stille verrukking dat hij nu zien zal de Eeuwige Stad, hoe groot is dan de desillusie bij het aanschouwen van het leven daar. „Hoe dichter bij Rome, hoe verder van God." Kan het smadelijker voor de Moeder-kerk 1 Dit is geen smaad van Protestantsche zijde alleen. Hebben de Roomschen niet later zelf erkend dat het eigenlijk een Godswonder was, dat Rome is blijven bestaan onder zoo diep verval?

En wat men, de simpele mensch, van het zedelijk leven der geestelijken dacht? Wij wezen boven reeds op hun hebzucht en wederom: tal van illustraties bij de schrijvers uit het niet-geestelijkekamp in de Middeleeuwen kunnen wij aanwijzen. Reeds Maerlant verhief in zijn strophische gedichten zijn

50

Sluiten