Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weise", waarin de parabel van de drie ringen ons van deze waarheid doordringen wil: wie zal zijn Godsdienst voor den eenig-waren uitgeven ? Een waarheid die weerklank vond in veler harten. Dat dit alles breken moest de éénheid van denken, spreekt wel van zelf. Dat de menschheid in haar denken zich in de meest verschillende richtingen ging ontwikkelen, niet minder. Dat er gansche scharen van ongeloovigen moesten ontstaan ligt voor de hand. Dat deze nieuwe inzichten leidden tot materialisme kan niet vreemd aandoen. De menschen gingen de natuur zien, de uiterlijke natuur. Dat materialisme ontstond reeds in de 18de eeuw, in de 19de eeuw neemt het getal zijner aanhangers, door weer nieuwe ontdekkingen, èn door de ontwikkeling der maatschappij, ontzaglijk toe. Het is een groote waarheid dat de vorige eeuw die van het natuurwetenschappelijk en het materialistisch denken was. Vooralalsde wetenschap gepopulariseerd wordt en voor velen hoogste wijsheid is: de mensch stamt van een aap af, waarmee al het andere verworpen is. In deze en dergelijke wijsheid is veler leven opgegaan.

Te midden van al deze stroomingen staat de Roomsche kerk, staat het Protestantisme. Zullen wij zeggen dat zij er den invloed niet van ondergingen? De vraag dient voorzichtig beantwoord te worden. De officieele dogmata zijn dezelfde gebleven, zeer zeker, maar Rome is altijd soepel en veel kan in

61

Sluiten