Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwing. Wij begrijpen dat zij niet te handhaven is wanneer wij beluisteren wat in de moderne stroomingen als waarheid is gevonden. Want zij leerden ons iets van wetmatigheid, van causaliteit, van een onverbiddelijken gang in natuur en leven, zij leerden ons ook iets van dieper eenheid van wereld en godheid. Voor het Vrijzinnig Protestantisme I moest het supranaturalisme wel vallen. Wij we- j ten hoe het „wonder" het groote punt is geweest voor de modernen, hoe daarheen uitging de belangstelling, mede in verband met de groote vraag naar de waarheid van den Bijbel, waarover wij reeds schreven.

Het Vrijzinnig Protestantisme kreeg en krijgt zich te bezinnen over de theïstische godsvoorstelling en het dualisme. Was er een tweeheid of was er een eenheid van leven? Waren „dieren, planten, menschen samengebonden en was er het onverbrekelijk verband door een zelfde alles omvattend en alles bewegend leven, had de mensch zichzelf te beschouwen als deel van het groote leven van het Al?"

Deze dualiteit gaat in vele richtingen: God en de duivel, stof en geest, lichaam en ziel. Was het mogelijk op al deze gebieden het leven in een hoogere eenheid te zien? Het Vrijzinnig Protestantisme kreeg en krijgt zich te bezinnen over de groote vraag van het maatschappelijk leven. Als wereld en maatschappij, klassen en standen niet „ingesteld" zijn eens en vooral, als het dus niet Gods bedoeling is dat het eenmaal bestaande het

5

65

Sluiten