Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenheid. Dat er geen eenheid is is niet zijn schuld, komt noodwendig voort uit de structuren van het leven van onzen tijd. Hij wil niet de verstarring, hij wil niet de uitsluiting, hij behoeft geen enkele strooming te vreezen, omdat de religie onaantastbaar is. En dan is het goed dat in het Christendom de groote stxoomingen van den tijd kunnen worden opgenomen, waar de groote dingen blijven. Het Vrijzinnig Protestantisme is een veelheid. Velen omvatten doet het niet of nog niet tenminste. Ook dat heeft zijn historische oorzaken, wij duidden er boven reeds iets van aan. Wij kunnen daar voorloopig vrede mee hebben, als wij doordrongen zijn van het groote belang van vrije religie in onze bewogen tijden. Ook het Vrijzinnig Protestantisme draagt iets mede door de tijden heen. Of het een toekomst heeft weten wij niet, zijn religieuze grondslag zeker. Wij zagen dat het al een historie heeft, het was geen einde, daarom zal het ook blijven. Zoo als het was bij zijn opkomst is het nu al niet meer. In dien zin had Kuyper gelijk toen hij sprak van het modernisme als van een „fata morgana". Het bracht geen nieuwste wijsheid die niet meer te achterhalen was. De vrije religie echter zal blijven en zal van de grootste beteekenis zijn voor de toekomst. Wie gelooft in een eenvoudiger toekomst met een eenvoudiger levensinzicht, met minder verwarring en met grootere levenseenheid, zal ook gelooven in de vatbaarheid van de vrije religie op de massa. Want de vrijzinnige gaat inderdaad mee met den stroom van den tijd. Niet dat

69

Sluiten