Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geest is". Hier verstaan wij dan ook weer de beeldspraak der eeuwen, die wij medespreken op onze wijze; inderdaad, ook voor ons is deze Christusgeest de Goede Herder, die ons aan de wateren der waarheid leidt, of de Ware Wijnstok, waarvan wij de ranken hebben te zijn; het Licht der wereld, dat midden in de duisternis schijnt en de goddelijke Rede, die ook in ons vleesch wil worden; de Geest der liefde, die zich als een rantsoen voor velen ten offer geeft. Hier is, ook voor ons, het historische met het innerlijke en eeuwige versmolten; hier spreekt ook bij den vrijzinnige de taal van wijsbegeerte en mystiek, die ook de taal van de eenvoud des harten is, met zuster Bertken:

„O ihesum, soete brudegom, Siet mij van binnen aen: Ic heb dyn soete beelde Diep in mijn herte staan, Metten cruce verheven Bleec, bloedich ende seer ontdaen; Die vlammen dynre minnen Sijn door mijn herte ghegaen."

Zoo is hier de gemeenschap met de Jezus-Christus-belijdenis ook voor den modernen mensch; eene belijdenis, die in welke woorden en vormen dan ook, onweerstaanbaar telkens naar voren komt ook uit de moderne wereld. Want wel zijn er in die moderne menschenwereld stemmen genoeg, die luide deze Christusbelijdenis verwerpen, onder meer omdat de Christelijke gedachte eene

85

Sluiten