Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeping en plicht, dan spreekt de waarheid tot ons, als in de gelijkenis: „wel u, gij goede en getrouwe dienstknecht", maar waren wij ontrouw en ver er vandaan dan lezen wij dat andere geschreven op de wanden van ons levenshuis: „gewogen en te licht bevonden." Dit oordeel der waarheid is ook een werkend oordeel, dat zijne vonnissen uitvoert; er is eene onverbiddelijke wet van oorzaken en gevolgen in de natuurlijke en zedelijke wereld; „men oogst geen druiven van doornen en geen vijgen van distelen";

„ Wat gij gezaaid hebt, maait ge. Aanmerkt het land! De Stilte en 't Duister weet, dat koorn ontsproot uit koorn, en sesamum uit sesamum."

Elke verborgen gedachte, elke ingewilligde neiging bepaalt de richting van uw leven mede; elke daad vormt uw karakter ten goede en ten kwade, verlaagt of veredelt uwe ziel; ieder draagt de steenen aan voor zijn huis, op de rots of op het zand gebouwd. Elke daad vormt ook onze wereld mede ten goede of ten kwade; wij werken onophoudelijk aan het duistere rijk van zelfzucht en begeerte, van leed en schuld, of wij bouwen aan het lichte rijk van waarheid, geluk en liefde; zoo weten wij, ook in het hier en nu, van hel en hemel, waar „weening is en knersing van tanden" of waar de heerlijkheid woont van heilige en eeuwige harmonie, die verlossen en overwinnen wil. Zoo is dit leven een dalen of een stijgen als in Dante's gedicht: ook ons gloort uit de levens van profeten, apos-

89

Sluiten