Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. HET VRIJZINNIG PROTESTANTISME EN DE KERK

DE godsdienstige waarheid moet men niet verwarren met eenige kerkelijke organisatie; de spanning tusschen beiden is in den loop der eeuwen soms groot genoeg geweest. Dat is begrijpelijk, reeds om het wezen der religie, waaraan een kant is die van de gemeenschap wegdrijft naar de eenzaamheid heen. Met uw diepste vreugde en smart zijt gij liefst alleen; uw ingespannen gedachtearbeid, uw zwaarste levensstrijd, uw innigste inkeer vragen om de binnenkamer. Tot de eenzamen spreekt het wonder der natuur in het glanzen der sterren enhetruischen van het woud; spreekt, dieper nog, de stem der waarheid die tot het hoogste leven roept. Dat weet de Indische Boeddha, als hij „neerzit met gekruiste knie" in 't eenzaam woud:

„Hij overdacht er 't menschelijk leed, den gang Van 't noodlot; de uitspraak van de Heil'ge Schrift; Wat ons de schepslen leeren in het woud; 't Geheim der stilte, waaruit alles kiemt; 't Geheim van 't duister, waarheen alles gaat ";

dat weet de Grieksche Plato als hij boven alle aardsche gerucht opstijgt tot de wereld van de eeuwige idee; dat weet de Middeleeuwsche Dante,

92

Sluiten