Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl zij bovendien altijd meer dan eene kerk bedoelt, met de verbastering en verkeerdheid vaak en zeker de betrekkelijkheid daarvan; Jezus kwam niet om eenige kerk te stichten, maar veel meer dan dat: het Godsrijk der waarheid, dat, alomvattend, alles zou zijn in allen.

Toch is er evenzeer aan deze religie ook altijd weer een kant die naar de gemeenschap en naar de organisatie drijft. Want de religie is naar haar wezen evenzeer het groote gemeenschapsgevoel; zij belijdt de Eenheid, waarin alles is gegrond en die alles samenbindt, zij herkent zichzelf in alhetandere, omdat zij de liefde is. Dat weten al de grooten der eenzaamheid ook weer op hunne beurt; Boeddha zal straks uitgaan om de eenheid des levens te verkondigen en Spinoza's godsdienst is tenslotte ook gerechtigheid en liefde; de mysticus zal waarschuwen dat men niet alleen de „eeuwig-inblijvende" maar ook de „altoos-uitvloeiende" in werken der liefde moet wezen; Jesaja wordt, midden in zijn volk, de profeet van het rijk van het recht dat komen moet tusschen den man en zijn naaste; Jezus daalt af van zijn berg en keert tot de schare weer om het Godsrijk uit te roepen. Ook veracht hij daarbij niet de godsdienstige organisatievormen van zijn volk: hij reinigtden tempel omdat dietempel een huis desgebeds zou zijn; hij kwam staat er, van zijne kindsheid af naar zijne gewoonte in de synagoge, de godsdienstige gemeenschapskring waar men de oude profeten las en waar men zich vereeniade in ae-

94

Sluiten