Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingen een edele wedijver moge heerschen wie het meest van den geest van Christus openbaren zal; één in den geest der waarheid, die ons eerbied leert voor het verleden, maar die tegelijk open stelt voor het licht van het heden en van alle toekomst.

Eene kerk als de bovenbesproken Nederlandsche Hervormde Kerk — wij hebben van de kleinere vrijzinnig-kerkelijke organisaties gezwegen — is voor de vrijzinnige Protestanten uitteraard van betrekkelijke waarde, reeds omdat er conservatieve en reactionaire opvattingen al te sterk in medespreken. Wanneer wij intusschen daarom zouden willen heengaan, dan zou deze conservatieve en reactionaire macht slechts worden versterkt; het lijkt ons — afgezien van onze gehechtheid aan het historische kerkverband — niet verantwoord om een zoo machtig orgaan van volksovertuiging en volksopvoeding in handen van confessioneelen en gereformeerden over te geven, tenzij dan noodgedwongen of omdat eenige nieuwe organisatie ons beter schijnt voor de ontwikkeling van het godsdienstige leven.

Van betrekkelijke waarde zou deze kerk intusschen ook blijven bij meerdere verwezenlijking van vrijzinnige eischen en idealen en bij eene volledige doorvoering van de vrijheidsgedachte; elke kerk is altijd een gebrekkig menschelijk middel in dienst van haar hooge doel. Maar een betrekkelijk en gebrekkig middel kan nog wel een middel van groote

108

Sluiten