Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis en hooge waarde zijn en ook dat geldt van deze kerk, zeker van die kerk naar haar hoogste strekking en roeping, naar haar edelste mogelijkheid en werkelijkheid.

Want wel verre alvast van naar haar wezen en roeping de conservatieve en reactionaire te moeten zijn — er is tegenover allerlei „wind van leer" ook een noodwendig en waardevol conservatisme — is zij geroepen om, in naam van het Godsrijk dat komen moet, de hervormende en herscheppende te wezen, de stem van het eeuwige opwaarts en voorwaarts, de dienaresse van de waarheid, die mensch en menschheid naar de volmaking roept en drijft. Midden in de verwarring der wereld en de troebelheid der harten heeft zij heen te wijzen naar wat eeuwig en heilig is, naar de diepste inkeer en de edelste verheffing; midden in de branding der tijden en den waan der hartstochten heeft zij het licht omhoog te houden van den Geest en uit te roepen het koninkrijk der gerechtigheid en de gemeenschap der liefde. Wie binnentreedt onder hare hooge gewelven voelt den adem der eeuwen; daar hangt iets van de sfeer van heiligheid en aanbidding, van stilte en wijding; zwijgend omgeven u allen die er kracht en licht zochten, innerlijke loutering, vertrouwen op het Onzienlijke, dat ons draagt door tijd en eeuwigheid. Hier wordt de roes der begeerten verstild en de ziel keert tot haar innigste wezen in. Daar ligt het oude Boek der eeuwen, met voorstellingen en verwachtingen van tijden die voorbij

109

Sluiten