Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gegaan, maar ook boordevol van de onsterfelijke waarheid die profeten, apostelen, martelaren maakte, vol eeuwigheid, gerechtigheid, liefde. Daar is het woord van den prediker, menschelijk en gebrekkig uitteraard, al te menschelijk en gebrekkig allicht, maar toch allicht ook een weerklank van het „Verbum Divinum" — het eeuwige waarheidswoord, dat geschreven staat in den glans der sterren, op het bijbelblad en in het menschelijke hart— misschien ook gedragen en bezield door wat den denker, dichter en getuige maakt. Daar zijn de oude, innige symbolen — zij mogen vervangen worden door wie betere heeft — van Doop en Avondmaal, zinnebeelden van reinheid en Godswijding, en van diepste gemeenschap, die begrijpen, vergeven en dienen kan; of daar is het gemeenschappelijkelied.alweergebrekkigmisschien,maar luister niet alleen naar het gebrekkige, hoor daarin ook de stem der gemeente die de waarheid belijdt en verheerlijkt met de eeuwen mede, eeuwen, met alle verschil, van catacombe en kathedraal, van reformatie en moderne tijd. Daar is ook, niet het minst, het godsdienstonderwijs, waardoor jongeren en ouderen mogen worden ingeleid in het edelste deel van de geschiedenis van het menschengeslacht; wie zal zonder kennis van godsdienstgeschiedenis en kerkgeschiedenis zijn wereld en zijn tijd begrijpen; wie zal zonder schade voor zijn innerlijk leven ontberen de ontmoeting met godsdienststichters en profeten, hervormers en martelaren, met de wijsheid en vroomheid van het

110

Sluiten