Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den georganiseerden arbeid van allen; wij begrijpen ook dat voor de doorzetting van eene gemeenschap met zulke hoogere eigendoms- en arbeids-, rechts- en vredes-verhoudingen de strijd noodig is niet alleen van eene arbeidende klasse terwille van haar eigenbelang, maar ook, breeder uit, van allen die op zedelijke gronden in zulk een nieuwe gemeenschap gelooven. Men verwarre het socialisme, waarvan hier sprake is, niet met het primitieve communisme van den voortijd en evenmin met het moderne communisme, dat wij, èn naar zijne gewelddadige methode, èn naar zijne miskenning van de economische en geestelijke voorwaarden van eene waarachtige socialistische gemeenschap verwerpen en bestrijden; het socialisme dat wij bedoelen is een voortbouwen en opbouwen met de gegeven mogelijkheden en krachten, het wil zich aansluiten bij wat er gegroeid is in de maatschappij van het heden, het doet een beroep op allen, die, onbaatzuchtig, zich willen wijden aan de stichting van de gemeenschap der toekomst. „Het Socialistische Worden', zoo noemde een tijdgenoot, Edmund Fischer, zijn boek, dat ons laat zien hoe onweerstaanbaar het maatschappelijke ontwikkelingsproces zich voltrekt in socialistische richting: in plaats van de atomistische gedachte van concurrentie en bestaanssttijd drong weer het begrip door van de maatschappij als een samenhangend, organisch geheel; naast en tegenover een particulier bezit en winstbedrijf breidden zich het georganiseerde gemeenschapsbezit en ge-

131

131

Sluiten