Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—- 4 —

Burgemeester en Wethouders. — Spreekuren.

DE BURGEMEESTER, Mr J. A. N. Patijn, iederen Woensdag van 9 1/2-12 uur. Voor toelating vervoege men zich bij den Kamerbewaarder op het Stadhuis.

De Wethouders zijn op het Stadhuis te spreken op dagen en uren als hieronder aangegeven:

(Door den bode laat men zich aandienen.)

Wethouder v. d. Meulen (Onderwijs) Woensdag 2-4 uur.

» Quant (Openb. Werken), Woensdag 2 1/2 uur.

» de Wilde (Financiëa), Woensdags 11-12 uur.

> Vrijenhoek (Stadsontw. en Volkshuisvesting). Donderdags 11-12 uur.

> Drees (Sociale Zaken), Donderdags 10-11 1/2 uur.

Gemeenteraad.

Naam- en adreslijst van Voorzitter, Leden en Secretaris.

NAAM: ADRES: Telef. Nr.

M' J. A. N. Patijn, vzt. Groot-Hertoginnel 18. 30755

Ir J W Albarda . . . Van-Aerssenstraat 68. 50283

P. J. van Beijeren . . Pr.-Hendr.str. 10, Loosd. Loosd. 140

Prof. Ir. C. L. v. d. Bilt Nassaulaan 11a. 14808

Mevr. G. W. Bleumink- Paul-Krugerlaan 267. 31582

J. K. W. F. v. Bommel Ieplaan 11. 33281

L. Buurman Jasmijnstraat 8. 30985

W. Drees, Wethouder Van-Bleiswijkstraat 58. 50890

Mr P. Droogleever-Fortuyn Stevinstraat 80. 51800

F. G. van Duuren . . . Kepplerstraat 143. 32770

L. F. Duymaer v. Twist Dr-Kuyperstraat 11. 13633

Mevr. J. T. Groenewegen- De Perponcherstr. 100. 34576

Smeele „.„

L. F. Guit ...... Helmersstraat 49. dd4oo

Mevr.' L. S. Hania. . . v. Boetzelaerlaan. 31511

A. Harms . . . . . • L. v. N.-O. Indië 224. ^00^0239

Dr W. J. Hartmann . . Jul-v.-Stolberglaan 92. 71230

Mej. L. C. M. Heeren . Emmapark 2. 70456

c Heg; Zeestraat 20. Loosd. 146

M1 J.C.J.W. Hermans . Emmastraat 186. 71539

M Joëls Jr Laan-v.-Meerderv. 148. 31236

Mr H. W. J. M. de Jong Oorn.bolstraat 58. 51489

Mr A. C. Josephus Jitta Tijdel. Hotel Bellevue;

Bezuidenhout 15.

Sluiten