Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

J. H. de Kleer .... Bussumschestr. 223. 30979

J. J. van Langen . . . Geraniumstraat 176. 36258

I. van der Loo .... Willem-Beukelsz. 51. 52231

Mr H. P. Marchant . . Corn.-Jolstraat 68. 50628

W. A. T. de Meester . . Gr.-Hertoginnel. 174. 32271 D' W. W. v. d. Meulen,

Wethouder .... Statenlaan 98. 50649

D. B. Michon .... Regentesselaan 273. 32666 W. Mooijman .... Rijswijksche weg 287. 16585 J. J. Muijlwijk .... Geraniumstraat 228. 32858

J. J. de Niet Leuvenschestraat 37. 51793

R. P. M. Peters . . . Keizerstraat 59. 51606

Mr D. J. I. v. d. Oever Theresiastr. 107a. 72520

F. N. V. Quant, Weth. . Laan-C.-v.-Cattenb. 16. 15049

Ir. R. A. van Sandick , Bachmanstraat 54. 17983

H. Siebelts Corn.-Speelmanstr. 2 70051

J. R. Snoeck Henkemans Badhuisweg 238. 52336

J. Spiesz Elsstraat 80. 30177

M. van Steenbergen. . . Groene weg je 16. 10648

E. Viskoper Szn Jul. v. Stolberglaan 103. 71007 L. L. H. de Visser. . . De-la Reijkade 25. 30178

C. Vrolijk Jzn Corn.-Jolstraat 32. 51037

M. Vrijenhoek, Weth. . Goudsbloemlaan 48. 36432

A. C. A. van Vuuren . . Kon.-Emmakade 169. 30180

Mr J. A. de Wilde, Weth. Valkenboschlaan 7. 30176

Mr Dr G. A. W. ter Pelk- Prinsevinkenpark 25. 54759

wijk, secret.

Afdeeling- Algemeene Zaken.

BUREAU BEVOLKINGSREGISTER Gebouw Groote Halstraat 2 (geopend van 9-2 u., 's Zaterdags tot 12 u.)

WILT GE SNEL EN GOED BEDIEND WORDEN?

Maakt dan gebruik van AANVRAAGFORMULIEREN, bij den bode verkrijgbaar en stelt U bij grooten toeloop in een RIJ achter elkander.

LOKETTEN 4, 5, 6, 7 en 8. — VESTIGING, VERTREK EN VERHUIZING BINNEN DE GEMEENTE.

GEEFT UW VERHUIZING TIJDIG OP. DOET HET SCHRIFTELIJK.

GIJ VOORKOMT DAARDOOR GROOT TIJDVERLIES.

Sluiten