Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 18 -

. Politie.

Telefoon no. 12050 daarna aan telefoniste gewenschte afdeeling of Bureau vragen.

HOOFDBUREAU: L. Copes v. Cattenburch, 13. POLITIEBUREAUX:

Prinsestr., Verkeers- en Binnenstad politie. . van der Vennestr. Rijswijkscheweg. Theresiastraat. Archimedesstr. L. Copes v. Cattenburch. Duinstraat Schev. Gev. Deijnootweg. Loosduinen, Tel. L 162. POLITD3POSTHUIZEN: Loosduinschebrug. Regentesselaan. POLITIE AFDEELINGEN :

DRANKWET, ARBEIDS- en VEILIGHEIDSWET, L. C. v. Catten burch 13.

GENERALE CONTROLE, Alexanderpl. 17.

KINDERPOLITIE, L. C. v. Cattenburch 13.

VERKEERSWEZEN, Prinsestraat.

VREEMDELINGENDIENST, Alexanderplein 15B.

ZEDENPOLITIE, L. V. v. Cattenburch 13.

GEVONDEN VOORWERPEN, Alexanderplein 15a.

Gevonden voorwerpen kunnen aan ieder Politiebureau of Posthuis worden afgegeven of gemeld, waarvan aanteekening wordt gehouden in een daarvoor bestemd register.

Terughalen van verloren voorwerpen, welke bij de Politie zijn afgegeven, kan alleen geschieden aan het bureau Alexanderpl. 15a, tusschen 1 1/2-en 3 uur n. m.

Politie* Verordeningen en Nuttige Wenken.

Hieronder volgen eenige Politie-verordeningen en Wetsbepalingen, welke velen door onwetendheid overtreden, waardoor veelal onaangenaamheden worden veroorzaakt.

ASCH EN VUILNIS niet gereed zetten dan in goed gesloten bakken en dergelijke en niet voor dat de voor de lediging bestemde wagen in de nabijheid is, de ledige bakken zoo spoedig mogelijk binnenhalen.

BALLEN, VOETBALLEN. Het is verboden op straat in de bebouwde gedeelten, van de gemeente, hetzij ballen of andere voorwerpen voort te schoppen. Deze verbodsbepaling geldt voor het werpen met sneeuwballen in de bebouwde en de onbebouwde gedeelten van de Gemeente, behoudens wanneer het werpen onderling geschiedt.

Sluiten