Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 29 —

VASTRECHT TARIEF.

Doel van dit tarief is om aan hen, die het gas meer algemeen willen gaan toepassen, b.v. voor hijverwarming, voor baden, enz., het meerdere gasverbruik te leveren tegen sterk verlaagden prijs.

De gaslevering volgens het vastrecht-tarief geschiedt naar een der volgende klassen, t. w.:

Klasse I De gasverbruiker bovendien voor

betaalt maandelijks het verbruikte

een vast bedrag van f 0.60 gas p. m» 8 c Klasse H idem f i._ idem 7 ^

Klasse m idem f 1.50 idem 7

Klasse IV idem f 2.50 idem 6 1/2

Klasse V idem f 3.50 idem 6

Klasse VI idem f 5.— idem 51/2

Klasse VII idem f 7.50 idem 5

Het Gasbedrijf stelt vast volgens welke klasse de gaslevering zal

geschieden; hierbij wordt het gasverbruik over het vorige jaar zooveel

mogelijk als grondslag genomen. GASCOKES.

Voor bestelingen van gascokes vervoege men óch bij den Portier v/h Kantoor, Kazernestraat. De bestellingen kunnen ook schriftelijk worden gedaan aan de Gasfabriek (Tel. 72159) of Kazernestraat

Voor het thuisbezorgen wordt bestelloon geheven.

Telephoondienst.

Bureaux: Directie, Administratie en Technische Dienst: Marnixstraat 18. Tel. 34010. Postrekening Nr. «220

DIENSTREGELING. De bureaux van den Administratieven en den Technischen Dienst zijn voor het publiek op eiken werkdag geopend van 9 v.m. tot 4 n.m., des Zaterdags van 9-12 v m

12 v^.Dir*Ctie ^ geWO°n,ijk te s^ken des Dinsdags tusschen 11 en

De telephoonbureanx van den Gemeentelijken Telephoondienst, het Ï SvTte w* IT Voorburg en Rijswijk, dat in het Park de Kievit te Wassenaar, het bureau Loosduinen en het Rijkstelefoonkantoor, zijn gedurende den geheelen dag en nacht geopend

Internationale gesprekken kunnen ook des nachts worden gevoerdPlS™ g6SPrekken ^ naChtS m6t ™*®«** belangde

STORINGEN. _ Voor storingen, opheffen van storingen in toestel of geledingen, vrage men aansluiting met het «Storingenbureau» immer sT VOl-aUt°matisch ingesloten, dan kieze men voor Storingen

INLICHTINGEN. _ Voor inlichtingen vrage men aan de bedienen-

2

Sluiten