Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— iSS —

OPENINGSUREN KOELHUIS. VRIESINRICHTING:

Van Maandag t/m Zaterdag van 8-10 uur v.m. en 3-5 uur n.m. Zondag en daarmede gelijkgestelde feestdagen van 7-8 uur v.m. AFDEELING DIVERSE GOEDEREN (o.a. boter en eieren): Van Maandag t/m Vrijdag van 8-10 uur v.m. en 3-5 uur n.m. Zaterdag van 8-10 uur v.m. en van 3-4 uur n.m. Zondag en daarmede gelijkgestelde feestdagen van 7-8 uur v.m. VRUCHTENKOELHUIS:

Van Maandag t/m Vrijdag van 8 uur v.m. tot 5 uur n.m. Zaterdag van 8-11 uur v.m. en van 3-4 uur n.m. SLACHTTARIEVEN:

a. voor een rund, paard of muildier f 9.—

b. voor een mestkalf, graskalf, varken, muilezel, ezel of

veulen f 4.50

c. voor een schaap of lam f 1.80

d. voor een nuchterkalf, speenvarken, bok of geit f 1.30 In deze prijzen is begrepen de vergoeding voor tal van andere diensten, o. a. het stallen van slachtvee, het wegen van geslachte dieren en ingevoerd vleesch, het steriliseeren van vleesch en het smelten van vet, indien dit op voorschrift van den 's-Gravenhaagschen keuringsdienst geschiedt, het gebruikmaken van de verkooplokalen, de voorkoelhuizen en het koelhuis.

KEURTARH5F. — Voor het keuren en wegen van vleesch, vet of afval van buiten de Gemeente ingevoerd en voor het laten verblijven daarvan op de door den Directeur aan te wijzen plaatsen, ook in het koelhuis:

per 10 Kg. of gedeelte daarvan f 0.30

WEEGLOON. — Voor het wegen op een der weegbruggen:

per weging f 0.30

De weegbruggen zijn niet uitsluitend voor vleesch'doch ook voor andere artikelen beschikbaar.

TARIEVEN BOVENKOELHUIS EN VRIESINRICHTING.

KOELHUIS:

a. per maand per m2, bij vooruitbetaling ... f 10.—

b. per drie maanden per m2, bij vooruitbetaling ... f 25.—

c. per zes maanden per m2, bij vooruitbetaling per drie maanden f 35.—

d. per jaar per m2, bij vooruitbetaling per drie maanden f 50.— VRIESINRICHTING •

a. per dag, minimum-opslagtijd één week, per m2, bij vooruitbetaling f 1.50

b. per maand, per ma, bij vooruitbetaling f 30.—

c. per jaar, per m2, bij vooruitbetaling per drie maanden f 150.— Zoowel voor het Koelhuis als Voor de Vriesinrichting is bepaald, dat

Sluiten