Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 38 —

steun in ieder opzicht het werk van den Reinigingsdienst. Het bevordert gezondheid en welstand! En niet het minst, het bespaart U belasting 1

Plantsoenen.

De bureaux v. d. Gemeentelijken Plantsoenendienst zijn gevestigd Kweekerijweg 2, Tel. 50101, en geopend van 8 1/2-12 en van 2-5 uur; Zaterdags van 8 1/2-12 uur.

Tot dezen dienst behoort het aanleggen en onderhouden van bosschen, parken en pleinen. Voor deze werkzaamheden beschikt men over gemeentelijke kweekerijen.

Buiten Haagsche- en Scheveningsche Bosch, behooren zeer zeker tot de bezienswaardigheden van de stad, de verschillende pleinen, waarvan enkele bijzonder de aandacht vragen n.1.: Frederik Hendrikplein, Koningsplein, Papaverhof, enz. terwijl ook een bezoek aan de Waterpartijen in Park Zorgvliet en Scheveningsche Boschjes aanbeveling verdienen. De Parken (Marlot en Zuiderpark) zijn de laatste twee groote werken van dezen tak van Gemeentedienst, waardoor ons wordt aangetoond dat de Plantsoenendienst tot een der belangrijkste Gemeente-bedrijven behoort.

Tot slot wijzen we nog even op het «Rosarium» aan den Wassenaarschen weg waar TJ een kranig stukje tuinarchitectuur en 'n mooie verzameling rozen kunt aantreffen.

Markten.

Het Bureau van de Marktmeester is gevestigd Prinsegracht 67, tel. 36551, geopend dagelijks van 9-12 uur, uitgezonderd op de Algemeene marktdagen.

Alle markten staan onder het beheer van den Marktmeester behalve de Varkensmarkt welke wordt gehouden en onder beheer staat van het Abattoir.

ALGEMEENE MARKT wordt gehouden Prinsegracht, Groote Markt en Brouwersgracht, op Maandag, Vrijdag en Zaterdag, aanvang 8 uur v.m. Voor standplaatsen, welke door den Marktmeester worden aangewezen, moet vergunning zijn verleend door B. en W., tijdelijk worden geen vergunningen meer verstrekt.

Voor de hierna te noemen markten zijn géén vergunningen van B. en W. noodig, echter worden de standplaatsen door den Marktmeester aangewezen.

ALGEMEENE GROENTEN EN FRUITMARKT zijn Noordwal, Veenkade, Noordstraat en Twentstraat, dagelijks; aanvang ongeveer 5 uur v.m. einde zonsondergang.

BLOEMENMARKT. Hooikade en Smidswater, dagelijks van 6-12 uur v. m.

Sluiten