Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 41 —

Zie voor «Verpleging van Krankzinnigen en Zenuwlijders» onder het hoofd: Bureau Bevolkingsregister.

De Geneeskundige Dienst is nog belast met:

1° de eerste geneeskundige hulp aan personen, die daaraan onmiddellijk behoefte hebben en deze niet op andere wijze kunnen verkrijgen ;

2° het vervoer van zieken, voor zoover daarin niet op andere wijze

kan worden voorzien. Wat de eerstbedoelde taak betreft, zij er op gewezen, dat dus bij ongeval of plotseling optredende ernstige ziekte aan huis, men eerst moet trachten de hulp van den eigen dokter te verkrijgen. Gelukt dit niet, zoo kan de medewerking van den Eerste-Hulpdienst worden ingeroepen aan den Centralen Post, Waldeck-Pyrmontkade 3, Tel. 34100 (dag en nacht geopend). Teneinde vertraging te voorkomen geve men bij telefoneeren duidelijk en nauwkeurig antwoord op de vragen, die in het belang eener goede uitvoering gesteld moeten worden. Zoo noodig verleent de dienst medewerking ter verkrijging van hulp van den huisarts.

Behalve in den Centralen Post kan in een vijftiental in de Gemeente verspreide hoofd- en hulpposten van den dienst eerste geneeskundige hulp verleend worden aan personen die zich daartoe aan deze posten melden. Deze posten zijn gevestigd:

Gemeenteziekenhuis, Zuidwal 83, (geopend dag en nacht);

Diaconessen-Inrichting, Laan van Meerdervoort 84, (geopend dag en nacht);

Boode-Kruiskliniek, Segbroeklaan 1, (geop. dag en nacht); Militair Hospitaal, Fluweelen Burgwal 74, (geop. dag en nacht!) • Gemeentelijk Hulpziekenhuis, Slijkeinde 2, (geop. dag en nacht); Snijdersstr. 38, (geopend op werkdagen 8 u. vm. tot 6 uur n.m.)' Stille Veerkade 20, (geopend dag en nacht); Zuid-Oost-Buitensingel 76, (geop. op werkdagen 9—6 uur). Lange Voorhout 6, (geopend op werkdagen 9 u. vm.—6 uur nm.); Zuid-Binnensingel 10, (geopend op werkdagen 9 uur vm.—6 uur nm!); Scheepersstraat 52, (geopend dag en nacht);

Tollensstraat 99, (geopend op werkdagen 9 uur vm.—6 uur nm.);

Duinstraat 19, Scheveningen, (geopend dag en nacht);

Deimanstraat, hoek Ingenhousplein (geopend dag en nacht);

v^ühelminastraat 110, Loosduinen, (geopend dag en nacht).'

Voor hulp van den Eerste-Hulpdienst en voor ziekenvervoer door den Geneeskundigen Dienst wordt den onmiddellijk betrokkene of diens wettelijken verzorger en vergoeding in rekening gebracht van ten hoogste f 10,—. Het bedrag is slechts afhankelijk van den welstand van den onmiddellijk betrokkene of van den wettelijken verzorger en wordt door den Directeur van den Geneeskundigen Dienst bepaald, behoudens beroep op Burgemeester en Wethouders binnen twee weken na toezending van een rekening door den Directeur.

Bij den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst bestaat gelegenheid

Sluiten