Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 54 —

Westduinweg 40. Mej. C. de Visser, ■ Pijnboomstraat 22. Zeezwaluwstraat 4. Mej. C. H. L. Haas, Duinstraat 15. Zusterstraat ongd.

LOOSDUINEN.

Wilhelminastraat 20. Mej. L. J. Rietdijk, Wilhelminastraat 20.~ AVONDNIJVERHEIDSSCHOLEN VOOR MEISJES. (M & S).

Boylestraat 20. Dir. Mej. H. G. Peters, Wilgstraat 67. (met af deelingen gevestigd in de schoolgebouwen aan de Willem III straat 99, Loosduinen en den Westduinweg 127).

Duinstraat 10, (met afdeeling gevestigd in het schoolgebouw aan de Sloepstraat 76), Dir. K. Mielart, Kon. Emmakade 49.

Frans Halsstraat 93. (met afdeeling gevestigd in het schoolgebouw aan de Majubastraat 2), Dir. D. Brouwer, Weimarstraat 218.

Hoefkade 99 (met afdeeling, gevestigd in het schoolgebouw aan de Asstraat 3). Dir. F. H. Reebeen, Kranenburgweg 18a.

Korte Lom hards tra at 4, (met afdeeling, gevestigd in het schoolgebouw

aan de Korte Lembardstraat 11). Dir. D. Goed, Falckstraat 11 c.

Zusterstraat 121. Dir. Mej. H. C. C. Leupen, Suezkade 170.

AVONDNIJVERHEIDSSCHOLEN VOOR JONGENS

Badhuisstraat 79a en Visschershavenweg 56 (voorbereidende tot de Visscherij- en Zeevaartschool te Scheveningen). Dir. W. van Brouwershaven, Papaverhof 21.

Zeezwaluwhof 26. (met afdeeling, gevestigd in het schoolgebouw aan de Sloepstraat 76). Dir. G. Kielder, Papaverhof 21.

Spionkopstraat 9. Dir. G. Kielder, Papegaailaan 36.

LOOSDUINEN. Tuinbouwcursus.

Willem III straat 99.

BIJZONDER ONDERWIJS.

BIJZONDER GEWOON LAGER ONDERWIJS.

g = gemengde school. ' m = meisjesschool.

j = jongensschool. Scholen. — Hoofd der school. — heert. — Adres van het bestuur.

Vereeniging welke de scholen be-

Acaciastraat 141-143 (g), J. Pieterson Moens, Vereeniging «De Christelijke Burgerschool», Laan van Meerdervoort 494.

Sluiten