Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 57 —

Kerklaan la, (m), Mej. M. H. Janssen, R. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius Abt, Scheveningen, 0. Scheveningscheweg 90.

Kerklaan 1, (j), A. J. Gussenhoven, R. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius Abt, Scheveningen, O. Scheveningscheweg 90.

Cypresstraat 5, (g), J. Bos, Vereeniging «De Elout van Soeterwoudeschool», Goudsbloemlaan 186.

Daguerrestraat 173, (g), A. Tjepkema, Vereeniging «De Elout van Soeterwoudeschool», Goudsbloemlaan 186.

Da Costastraat 42, (j), J. P. Luxen, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Noorderbeekdwarsstraat 202.

Herschelstraat 23 (school A), (j), J. J. Kummer, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Noorderbeekdwarsstraat 202.

Herschelstraat 23 (school B), (j), A. Vester, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Noorderbeekdwarsstraat 202.

Paramaribostraat 21, (j), J. A. Bakers, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Noorderbeekdwarsstraat 202.

Weimarstraat 300, (j), K. J. Krapels, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Noorderbeekdwarsstraat 202.

Mariastraat 1, (j), Th. v. d. Meer, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Westeinde 99.

Westeinde 99 (le Burgerschool), (j), J. H. van Xanten, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Westeinde 99.

Westeinde 99 (2e Burgerschool), (j), W. A4 H. Kersten, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Westeinde 99.

Westeinde 99 (school B), (j), P. J. v. Zutphen, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Westeinde 99.

Doornikschestraat ongd., (g), J. J. Wagner, Vereeniging Herstellingsoord «De Eerste Ned. Buitenschool», Bezuidenhout 53.

Doornstraat 6, (g), F. L. H. Jager Sr., Vereeniging «De Vreeze des Heeren is het Beginsel der Wijsheid», Doornstraat 6.

Dreibholzstraat 2-4, (g), W. Heggen, Deutscher Schulverein im Haag, Oranjestraat 9.

Van der Duynstraat llu (school A), (j), P. van Hest, R. K. Schoolvereeniging der Parochie van den H. Jozef, Van Limburg Stirumstraat 14a.

Van der Duynstraat llu (school B), (j), G. J. v. Veen, R. K. Schoolvereeniging der Parochie , van den H. Jozef, Van Limburg Stirumstraat 14a.

Geleenstraat 17, (j), Chr. J. Wolff, R. K. Schoolvereeniging der Parochie van den H. Jozef, Van Limburg Stirumstraat 14a.

Van den Eijndestraat 54, J. M. C. Westenbroek, R. K. Kerkbestuur der Parochie v. d. H.H. Martelaren v. Gorcum, Corn. de Wittlaan 12.

Sluiten