Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 58 —

Gaslaan 1, (m), Mej. J. F. Maibaum, Fonds van liefdadigheid voor R.K. beheerend het Gesticht «Schiefbaan-Hovius», Loosduinscheweg 529.

Loosdninscheweg 529, (j), J. J. M. Roothaert, Fonds van liefdadigheid voor R. K., beheerend het Gesticht «Schiefbaan-Hovius», Loosduinscheweg 529.

's-Gravenzandelaan 262, (m), Mej. J. E. M. J. Brinkman, R. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Willibrord, Assendelftstraat 49.

's-Gravenzandelaan 264, (j), H. G. de Zeeuw, R. K. Kerkbestuur van den H. Willibrord, Assendelftstraat 49.

Groot Hertoginnelaan 21, (g), A. Th. v. d. Wart, Vereeniging Christelijke Montessorischool, Daendelsstraat 49.

Hollanderstraat 1, (m), Mej. A. Verhagen, Commissie tot Beheer der Nutsscholen van het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, De Ruijterstraat 38.

De Ruyterstraat 36, (j), H. Oldemans, Commissie tot Beheer der Nutsscholen van het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, De Ruyterstraat 38.

Willem Lodewijklaan 5, (g), Dr C. S. Jolmers, Commissie tót Beheer der Nutsscholen van het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, De Ruijterstraat 38.

Hooge Prins Willemstr. 22, (g), J. van Baal, Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Scheveningen, Helmstraat 2E. -

Messstraat 3, (g), F. Boss, Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Scheveningen, Helmstraat 2E.

Willem Beukelszoonplein 7* (g), L. den Ouden, Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoonlonderwijs te Scheveningen, Helmstraat 2E.

Ten Hovestraat 64-66 (Montessorischool), (g), J. C. de Bruine, Vereeniging «Montessori-school», J. van Oldenbarneveltlaan 95.

Jan de Baenstr. 75 (school A), (j), F. Ruivenkamp, R. K. Kerkbestuur der Parochie van het H. Hart van Jezus, Teniersstraat 13.

Jan de Baenstr. 75 (school B), (j), A. P. v. d. Kroft, R.K. Kerkbestuui der Parochie van het H. Hart van Jezus, Teniersstraat 13.

Teniersstraat 13c, (j), P. J. J. Kraakman, R. K. Kerkbestuur der Parochie van het H. Hart van Jezus, Teniersstraat 13.

Kempstraat 282, (g), N. van Dooren, Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor M. U. L. O. te 's-Gravenhage, Laan van N. 0. Indië 89.

Louise Henriëttestraat 27, (g), N. Slotboom, Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor M. U. L. O. te 's-Gravenhage, Laan van N. O. Indië 89.

Prinsegracht 78b, (g), D. Moolhuijsen, Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor M. U. L. O. te 's-Gravenhage, Laan van N. O. Indië 89.

Sluiten