Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 64 —

Noordpolderkade 171, Mej. M. E. Havens, B. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Gerardus Majella,, Wenckenbachstraat 4.

Prinsegracht 186, Mej. A. M. van der Laan, Bewaar- en Handwerkschool «Samuël», Schuytstraat 58.

Viljoenstraat 8, Mej. J. S. Grashoff, Vereeniging voor Christelijk voorbereidend Onderwijs in het Transvaalkwartier, Vaalrivierstraat 87.

Z. O. Buitensingel 183, Mej. T. Kooij,, Wijkvereeniging «Pniël», Bezuidenhout 127.

LOOSDUINEN.

Burgemeester Hovylaan 4, Mej. E. van Tol, R. K. Kerkbestuur der Parochie van O. L. Vrouw Hemelvaart, Emmastraat 114. BIJZONDER NIJVERHEIDSONDERWIJS. Ambachtsonderwijs.

Nieuwe Haven 95 (le Ambachtsschool en le Avondteekenschool), A. van der Veen Vonk, Vereeniging «De Ambachtsschool» te 's-Gravenhage, Alexanderplein 13.

De-la-Reykade 82, (2e Ambachtsschool en 2e Avondteekenschool met afdeelingen, gevestigd Hemsterhuisstraat 2e en Frans Halsstraat 93), J. L. G. Faber, Vereeniging «De Ambachtsschool» te 's-Gravenhage, Alexanderplein 13.

Nieuwe Haven 6, (3e Ambachtsschool), Th. A. H. van Harderwijk, Vereeniging «De Ambachtsschool» te 's-Gravenhage, Alexanderplein 13.

Academie van Beeldende Kunsten en Middelbaar Technische School.

Prinsessegracht 2-5, P. Doorn, Vereeniging «Academie van Beeldende Kunsten», 2e Schuytstraat 114.

's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes.

Louise Henriëttestraat 10, Mej. A. Berghuis, Vereeniging «'s-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes», Bezuidenhout 357. Industrieschool voor Meisjes.

Van Diemenstraat 202, Mej. M. W. Arbeiter, Vereeniging «Industrieschool voor Meisjes», te 's-Gravenhage, Albertinestraat 2. Vakschool voor Kappers.

Terwestenstraat 105 (Heerencursus), Af deelingen Den Haag en Scheveningen van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond, Cartesiusstraat 77.

Terwestenstraat 105 (Damescursus), Afdeeling Den Haag der Nederlandsche Vereeniging van personeel in het Kappersbedrijf, Cartesiusstraat 77.

Vakschool voor Kleermakers.

Kazernestraat 28-32, H. Diederiks, Vereeniging van Kleermaker-Patroons ter bevordering van vakonderwijs voor Kleermakers, te 's-Gravenhage, Noordeinde 94.

Vakschool voor Schoenmakers. (Telef. 32220).

Crispijnstraat 50, H. Hoek, Haagsche Schoenmaker-Patroons-vereeniging. Crispijnstraat 50.

Sluiten