Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 66 —

Huishoudonderwijs.

Beeklaan 267a (avondcursus), Mej. D. Beekman, Vereeniging der Wereldlijke 3e Orde van den H. Franciscus, Galileïstraat 84

Brandtstraat 97 (avondcursus), Mej. W. M. van Well R K Kerkbe stuur der Parochie van de H.H. Engelbewaarders, Brandtstr 84

Hofwijckplein 47 (avondcursus), - Vereeniging «Maria-Patronaats-Commissie», Van Limburg Stirumstraat 14a.

Hooge Westeinde 16-18, (dag- en avondschool, Tel. 17964) Mej E M van der Pol, R. K. Kerkbestuur der Parochie van de'H. Theresia' Hooge Westemde 19.

Kerklaan 1 (avondcursus), Mej. S. J. M. Schwiep, R. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius, Abt, O. Scheveningscheweg 90

Laan van Meerdervoort 207 (dag- en avondschool), Mej. A M van An rooy Vereeniging «Huishoudschool Laan van Meerdervoort» Danckertstraat 69.

Lange Lombardstraat 38a (avondcursus), Mej. J. E. M. J. Brinkman straat J^68*™1" der Parochie van den H. Willibrord, Assendelft!

Noordwal 7, Mej. I. H. Meursing, Vereeniging «Licht, Liefde, Leven» Schiefbaanstraat 24. '

Avondteekenscholen.

Kerklaan f A. J Gussenhoven, Vereeniging «Patronaatscommissie,» te Scheveningen, O. Scheveningscheweg 90

Maasstraat If, Th van Lieshout, St. Joseph's Gezellenvereeniging, Z U. Buitensingel 244. '

Prinsegracht 73b B. van Heijningen, Afd. 's-Gravenhage van het Ned. Chr. Werkliedenverbond «Patrimonium», Eemwijkstraat 41, Voorb

Westeinde 15, P. J. A. M. Haaring, Ned. R. K. Volksbond, afd. 's-Gravenhage, Nieuwe Molstraat 12.

Westeinde 173, F. C J. Capel, Vereeniging van den H. Vicentius van Paulo, te s-Gravenhage, Laan van Poot 168.

Bijzonder Handelsonderwijs.

Bleijenburg 38, (Handelscursus voor den Middenstand) Dr J A Nederbragt, Bestuurdersbond van Vereenigingen, behoorende tot den Handeldnjvenden en Industrieelen Middenstand, Houtmarkt 30.

Laan 27, (Handelsavondcursus voor Meisjes), A. L. F van Herk Afd 's-Gravenhage van den Dioc. R. K. Vrouwenbond, Daguerrestr 42~

Paramaribostraat 21, (Handelscursus voor jongens), A. G. van den Beid

rw. v* Mlddens*andsvereeniging «De Hanze» te 's-Gravenhage! Ubrechtstraat 104.

Populierstr. 109, (Chr. Handelsavondschool), P. Keegstra Vereeni gmg voor Christelijk Middelbaar Handelsonderwijs, Stephensonstr.90.

Sluiten