Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 80 —

De verpleegkosten zijn gesteld op f 2.— per dag.

HUIS VAH BEWARING. — Casuaristraat 38, tel. 13530.

STRAFGEVANGENIS. — Pompstationsweg 14, tel. 53600.

IJKKANTOOR. — Gevestigd Varkenmarkt 1B (ingang Poort). Het is geopend op Maandag en Dinsdag, voor zoover daarop geen feestdag invalt van 9-12 en 1-3 uur.

De ijkwet is van 7 April 1869 Stbl. 57. Reglement op de ijkwet 0 November 1912, Stbl. 341.

Uittreksel uit het Tarief van het IJkloon voor het onderzoek van maten en gewichten, vastgesteld bij K. B. van 23 Oct. 1919, Stbl. 611.

Bij aanbieding ten

A. LENGTEMATEN. ijk. > v, herijk.

Houten 1/2 Meter en 1 - Meter f 0.10 f 0.05

Houten meetlat van 2 Meter » 0.20 » 0.15

Houten meetlat van 5 Meter » 0.30 » 0.15

Geelkoperen toonbankmeter > 0.30 » 0.15

Militiemaat » 0.50 » 0.25

Maten van 10 en van 20 Meter ■ » 1. » 0.60

B. INHOUDSMATEN.

Onderdeelen van den Liter » .010 » 0.05

1 en 2 Liter » 0.15 » 0.10

5, 10, 20 en 25 Liter (1) » 0.30 » 0.15

1/2 Hektoliter • 0.50 » 0.25

1 en 2 Hektoliter » 1.— » 0.50

Strijkers. > 0.10 » 0.05

Melkmeetemmers » 1.— » 0.50

Eraanmaten » 1.— » 0.50

C. GEWICHTEN.

1 Gram tot en met 50 Gram » 0.10 » 0.10

1 Ons tot en met 5 Ons » 0.20 » 0.10 Geelkoperen 1 Kilogram » 0.30 » 0.10 IJzeren 1 Kilogram » 0.30 » 0.15

2 en 5 Kilogram » 0.30 » 0.15 10 en 20 Kilogram » 0.40 » 0.20 25 en 50 Kilogram » 0.50 » 0.25 Milligramgewichten » 0.20 » 0.10

Gewichten voor fijne weging, beneden 1 K. G. bij herijking dubbel tarief.

(1) Met uitlooppijpen dubb. tarief.

Sluiten