Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 81 —

Justeerloon, volgen tarief vastgesteld bij K. B. van 23 Oct. Stbl: 612.

i 50 of 25 K G. ad 40 cent IJzeren gewichten ] 20 of 10 K.G. ad 20 cent f 5,2 of 1 K.G. ad 10 cent ; / 50 of 25 K.G. ad 80 cent

\ 20 of 10 K.G. ad 40 cent l voor gewoon gebruik / 5 of 2 K.G. ad 20 cent 1 j 1 K.G. en daarbeneden

( ad 10 ct.

Koperen gewichten <^ gQ of og K G ad m

I \ 20 of 10 K.G. ad 60 ct.

I voor fijne wegingen / 5 of 2 K.G. ad 30 ct.

J 1 K.G. en daarbeneden \ f ad 20 ct.

Strandvonder.

STRANDVONDER: Jac. P. Vrolijk, Wassenaarschestraat 67, Scheveningen (achter Savoy Hotel), tel. 51038. De Strandvonder is dagelijks te spreken.

De in zee opgevischte, of uit zee aangespoelde goederen, moeten onverwijld bij den Strandvonder worden aangebracht, of moet déze met de ligging woiden bekend gemaakt.

Het vinden en voor zich behouden van aangespoelde Strandgoederen moet als diefstal worden beschouwd en is nlzoo strafbaar.

Advocatenkamer.

Voor BURGERLIJKE ZAKEN (loongeschillen, echtscheidingen, enz.) worden zittingen gehouden, in het Gebouw van den Hoogen Raad, Plein nr 2, op: Maandag 11/2 uur; Woensdag, 1 1/2 en 8 uur n.m. In Juli en Augustus: Maandag, 1 uur; Woensdag, 8 uur n.m.

Om rechtsbijstand te verkrijgen moet een bewijs van Onvermogen worden medegebracht. Dit bewijs is kosteloos te bekomen aan het Stadhuis en moet persoonlijk worden aangevraagd.

Voor: RAAD VAN RECHTSBIJSTAND in STRAFZAKEN zijn de zittingen iedere Maandag, 2 uur in het Gebouw van den Hoogen Raad, Plein nr 2.

Mr P. F. L. Verschoor, voorzitter.

Mr M. de Mos.

Mr B. van Rossem.

Mr A. Reub.

Mr J. H. Rolandus Hagedoorn. Mr 1. van Oven, secretaris.

Ook voor Rechtsbijstand van dezen Raad is het medebrengen van

Sluiten