Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 82 —

een bewijs van Onvermogen verplicht. Voor het bekomen van dit bewijs, zie hierboven.

Staatsloterij

NEDERLANDSCHE STAATSLOTBRIJ, kantoor, Kazernestraat 64, geopend dag. 9-4 uur; Zat. 9-12 uur; trekkingzaal Kazernestraat 64, geopend op de dagen der trekking om 9 1/2 uur v.m. De uitgifte van loten geschiedt krachtens art. 1 van het Koninklijk besluit van den 14n December 1885 (Staatsblad nr 256).

Deze loterij bestaat uit 21,000 loten, uit 10,500 prijzen en 2 premiën.

Van de loten liggen de nommers der 10,500 loten, die voor alle klassen worden uitgegeven,, tusschen nr 1 en 12,500 en worden de nommers 12,501 tot en met 21,000 v«n klasse tot klasse uitgegeven.

De trekking der loten is verdeeld in 6 verschillende klassen. In ieder der vier eerste klassen worden 1600 loten en even zooveel prijzen getrokken.

In de vijfde klasse, bevattende 4100 prijzen, de twee premiën en 10,500 nieten, worden de overblijvende 14,600 loten getrokken. De prijzen zijn:

IN DE EERSTE KLASSE. IN DE DERDE KLASSE.

(Oe inleg is f 5.) (De inleg is f 14.)

1 prijs van f 20,000 1 prijs van f 25,000

1 » » 5,000 1 » » .5,000

1 » » 2,000 1 » » 2,000

2 prijzen f 1,500 3,000 2 prijzen f 1,500 3,000 5 » » 1,000 5,000 5 » » 1,000 5,000 5 » » 400 2,000 5 » » 400 2,000 5 » » 200 1,000 5 » » 200 1,000

15 » » 100 1,500 15 » " » 100 1,500

1565 » » 20 31,300 1565 » » 45 70,425

1600 pr. ten bedrage van f 70,800 1600 pr. ten bedrage van f114,926

IN DE TWEEDE KLASSE. IN DE VEERDE KLASSE.

(De inleg is f 12.) (De inleg is f 18.)

1 prijs van f 20,000 1 prijs van f 25,000

1 » » 5,000 1 1 » 5,000

1 » » 2,000 1 » » 2,000

2 prijzen f 1,500 3,000 2 prijzen f 1,500 3,000 5 » » 1,000 5,000 5 » » 1,000 5,000 5 » » 400 2,000 5 » > 400 2,000 5 » » 200 1,000 5 » » 200 1,000

15 » » 100 1,500 15 » » 100 1,500

1565 » » 30 46,950 1565 » » 65 101,725

1600 pr. ten bedrage van f 86,450 1600 pr. ten bedrage van f 146.225

Sluiten