Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 86 —

heid tot aanmelding, zoowel mondeling als schriftelijk, terwijl vermelding van onderwerp niet noodzakelijk is. Alle aanmeldingen te richten tot' den kamerbewaarder.

LANDBOUW, Binnenhof 19. — Vrijdags 3 uur, bij schriftelijke aanvraag moet het onderwerp van bespreking worden vermeld, terwijl dit niet noodig is, indien de opgave mondeling wordt gedaan. Aanmelding tot en met het audiëntie-uur.

HET EVENTUEEL NIET DOORGAAN DER AUDIËNTIE WORDT VROEGTIJDIG IN DE DAGBLADEN BEKEND GEMAAKT.

Justitie.

Hooge Raad der Nederlanden, gevestigd Plein. Griffie geopend: dagelijks 9-4; Zat. 9-3 uur. Zittingsdagen: Maandag: Strafzaken.

Woensdag: Belastingzaken, Onteigeningszaken en Registratiezaken. Donderdag: Civiele zaken. Vrijdag: Civiele zaken. Aanvang 11 uur.

Alle zittingen, uitgezonderd Belastingzaken, zijn voor het publiek toegankelijk, ingang Plein.

PROCUREUR-GENERAAL is dagelijks te spreken (behalve Zaterdags) 's middags ± 3 uur, in het gebouw van den Hoogen Raad, aanmelden afd. Parket.

Gerechtshof, Paleis van Justitie, Korte Voorhout. — Griffie geopend: dagelijks 9-4 uur.

JSittingsdagen: Woensdag en Zaterdag. Aanvang 10 uur.

Ook deze zittingen zijn voor het publiek toegankelijk. De publieke tribune is te hereiken door de poort - naast het Huis van Bewaring, Casuaristraat.

ADVOCAAT-GENERAAL, dagelijks te spreken in het Paleis van Justitie, 's morgens 10 uur, aanmelden bodenkamer le etage.

Rechtbank. — Arrondissements-Rechtbank, Paleis van Justitie, Korte Voorhout. Griffie geopend: dag. 9-4 uur.

Zittingsdagen:

Dinsdag: Strafzaken.

Vrijdag: Civiele zaken.

Aanvang 10 uur.

Deze zittingen zijn voor het publiek opengesteld. De publieke tribune is te bereiken door de poort naast het Huis van Bewaring. Casuaristraat.

OFFICIER VAN JUSTITIE, dagelijks te spreken vanaf 10 uur 's morgens, aanmelden bij de Rijksveldwacht in het Paleis van Justitie, tegenover den ingang. Tel. 13956'.

Sluiten