Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 91 —

Algemeene Rekenkamer.

De Algemeene Rekenkamer is een hoog College van Staat en heiast met de controle op de Rijksuitgaven «n Ontvangsten en houdt'dubbel aan van het Grootboek der Nationale schuld. De Bureaux zijn gevestigd L. Voorhout 8, en geopend dagelijks van 8 3/4-12; 11/2-5 1/4; Zaterdags van 8 3/4 tot 1 uur. Tel. 11940.

Centraal Bureau van de Statistiek

is gevestigd Oostduinlaan. 2, tel. 16390. Dit Bureau is een Rijksinstelling aan welks directeur bij K. B. van 9 Januari 1899 is opgedragen de verzameling, bewerking en publicatie van statistische opgaven, welke voor praktijk of wetenschap nuttig worden geacht. Aan deze instelling is een Leeszaal en Bibliotheek verbonden welke voor het publiek kosteloos toegankelijk is. Bureaux geopend dagelijks van 8 1/2-12; 1 1/2-5 uur. Zaterdags 8 1/2-12 1/2 uur.

Diverse Rijksinstellingen.

Rijksbureau voor DRINKWATERVOORZIENING, Mauritskade 7. Bureau open 9-12 en 1 1/2-5 uur. Zaterdags 9-12 uur. Tel. 16455.

Rijksbureau voor MONUMENTENZORG, Hofsingel 2. Bureau uren 9-12 1/2 en 2-6 uur. Zaterdags 9-12 1/2 uur. Tel. 17317.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Bleijenburg la. Dag. geopend van 9-5 uur. Kosteloos toegankelijk, tel. 10285.

RIJKS PASPOORTENKANTOOR, v. Imhoffpl. 1, geopend 9-12, 1 1/2-4 1/2 uur. Zaterdags 9-12 uur. Tel. 72028.

RIJKSTOEZICHT OP DE SPOORWEGEN, dagelijks geopend van 8 3/4-4 1/4 uur uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Zaterdags middag na 12 3/4 uur gesloten. L. Voorhout 38, Tel. 15710.

HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE, Kortenaerkade bij Zeestraat. Tel. 16130. Bureau 9-12 en 2-5 uur.

PENSIOENRAAD, Lange Houtstr. 11. Tel. 16370. Geopend 8 1/212 en 1 1/2-5 uur. Zaterdags 8 1/2-12 uur. In dit gebouw zijn gevestigd: Militaire Pensioenraad, Weduwenfonds voor de Geëmploieerden tot het Algemeen Bestuur behoorende.

Algemeene Landsdrukkerij.

De Algemeene Landsdrukkerij is gevestigd: Fluweelen Burgwal 18, te 's-Gravenhage. Directeur: C. J. den Brave.

Deze instelling drukt uitsluitend voor de Departementen van Algemeen Bestuur, de Staten-Generaal en de overige Staatsinstellingen. Bij

Sluiten