Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 92 —

haar zijn voor het publiek verkrijgbaar: de Nederlandsche Staatscourant, die alle werkdagen, behalve des Zaterdags, verschijnt; de daarbij behoorende bijvoegsels, bevattende: de Naamlooze Vennootschappen, de Coöperatieve Vereenigingen, de Erkende Vereenigingen, de Verslagen en Rapporten, de Uitspraken van den Raad voor de Scheepvaart, de Prijscourant der Effecten; voorts de Handelingen der Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer), de Kamerstukken (z. g. n. «Witte Stukken»), de Bijlagen van de Handelingen en het Staatsblad; de bestekken van het Departement van Waterstaat en Financiën, den Rijksgebouwendienst en het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, de Leger-Orders en de Officieele lijsten der Staatsloterij.

Bovendien worden aldaar verkrijgbaar gesteld de verslagen van verschillende door de Regeering ingestelde commissiën.

Het Verkooplokaal is geopend eiken werkdag van 8.30-6 uur; des Zaterdags van 8.30-luur.

De Nederlandsche Staatscourant neemt, behalve de officieele, óók handelsadvertentiën op.

Gezantschappen, Consulaten, Pasbureaux.

NOORD-AMERIKA.

Kanselarij, Prinsessegracht 31 .... . 11863 10-1, 2 1/2-5, Z. 10-1

Consulaat, Daendelsstraat 67 70105 10-12, 2-4, Zat. 10-2

Pasv., Cons. Rotterdam Wijnh. 147 . . . 9984 9-4, beh. Zat.

Cons. Gen. A'dam, Keizersgr. 473 . . 35623 ARGENTINIË.

Kanselarij, Prinsessegracht 22 10731 3-5

Pasvisa Cons. te R'dam, Boschjes 19 . . 7061 1-4 BELGIË.

Gezant, Lange Vijverberg 11 12565

Handelsafd., , 12676 10-12

( Hooge Nieuwstr. 19 . . •

Kanselarij, \ 14455 10-12

Pasv. Cons.-Gen. R'dam, Zeemanstraat 13 13044 9-12, 2-4, Zat. 9-12 BRAZILIË.

Kanselarij, Korte Voorhout 14 ... . 15374 Zat. 4-7

Consulaat, Bezuidenhout 103 . . ! ! • 70281 9 1/2-12,2-5 BULGARIJE.

Londen, 51, Queen's Gate S. W. 7 . . .

CHILI.

Kanselarij, Plaats 24 12212

Consulaat, Heerengracht 581, A'dam . . .

CHINA.

Kanselarij, Bezuidenhout 81 70449 11-1

Pasvisa, Cons. te A'dam, Oosteinde 14 . . 36455 10 1/2-1, 1-5

Sluiten