Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 95 —

SERVIË.

Londen, 195 Queen's Gate S. W. 7 . . .

SIAM.

Kanselarij, Laan-C.v.-Cattenburg 123 . . 11198 12-1, 2-3 Cons.-Gen. Benoordenhoutscheweg . . 15790 SPANJE.

Kanselarij, Lange Voorhout 18 13802 11-1 5-6

Pasvisa, Cons. Westzeedijk 600, R'dam. . 10-3

T. - SLOWAKIJE.

Kanselarij en Pasvisa, J. v. Stolbergl. 45 70376 10-1 Cons.-Gen. Zuidblaak 84, Rotterdam . .

TURKIJE.

Kanselarij en Pasvisa, Javastraat 86 . . . 14761 11-1 URUGUAY.

Brussel, rue Dautzenberg 29.

VENUZUELA.

Kanselarij en Pasvisa, L. Voorhout 35 . . 15500 10-2

Cons.-Gen. Leidsche Kade 70, A'dam . . 10-1, Zat. 10-12 ZWEDEN.

Kanselarij, Koninginnegracht 53 ... . 17672 10 1/2-12 1/2

Pasv., Cons. te Rotterdam, Zuidblaak 10 8472 11-12. 3-4

ZWITSERLAND.

Kanselarij en Pasvisa, Parkstraat 26 . . . 13601 9 1/2-12

Vreemdelingen Verkeer.

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER (A. N. V. V.), gevestigd Lange Voorhout 102, tel. 15537, geopend: dag 9.-4; Zat. 9-1, Zond. gesloten.

De Vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Vreemdelingenverkeer naar en in Nederland.

Voor de toetreding als lid is schriftelijk aanmelding bij het dagelijksch bestuur vereischt.

VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER, te 's Gravenhage, Scheveningen en omstreken, Lange Voorhout, 102. Tel. 14787, geopend: 's Winters 9-4 en Zomers 9-5 uur.

De Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te 's Gravenhage, Scheveningen en omstreken heeft tot doel het bezoek van vreemdelingen aan 's Gravenhage en Scheveningen te bevorderen en hun dit bezoek zooveel mogelijk te vergemakkelijken en aangenaam te maken. Om dit doel te bereiken maakt zij reclame in binnen- en buitenland door het verspreiden van gidsen, reclameplaten, het plaatsen van advertentiën, enz., enz. Het bureau der vereeniging geeft zoowel mondeling als schriftelijk alle gewenschte inlichtingen over de residentie en haar badplaats, als mede over uitstapjes in den omtrek.

Sluiten