Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 97 —

tingen, behalve tot de uitvoeringen en vermakelijkheden, voor zoover die in het hoofdgebouw gegeven worden, f 6.— per persoon en per jaar. N iet-leden betalen 25 ct. per bezoek.

DE RAAPHORST, Wassenaar (Leidschen weg). Landgoed H. M. de Koningin. Te bezichtigen a 25 cent eiken Woensdag bij afwezigheid der Koninklijke Familie. Kaarten verkrijgbaar Ver. Vreemdelingenverkeer.

RIDDERZAAL, Binnenhof. Dagelijks gratis toegankelijk van 2-4 u.

VREDESPALEIS, Oude Scheveningsche weg, tel. 33920. Geopend de eerste 5 werkdagen van de week, bovendien 2den en 4den Zaterdag, van 1-2 1/2 uur en den len en 3en Zondag van 2-4 uur.

Bij geen zitting geopend van 2-4 uur.

Entree 50 cent per persoon.

Voor scholen, instellingen en vereenigingen kan het bestuur den toegangsprijs op 25 cent per persoon bepalen, mits het aantal personen minstens 25 bedraagt, het verzoek vooraf schriftelijk tot het bestuur wordt gericht en het bezoek plaats heeft op een door het bestuur goedgekeurd tijdstip.

HAAGSCHE TOREN. — Toegang tot den tpren wordt verleend elken Woensdag en Zaterdag 2 uur n.m. aan ieder houder van een toegangsbewijs, tegen betaling van 25 cent, uiterlijk 25 minuten vóór genoemde tijdstippen te verkrijgen bij den conciërge van het Stadhuis.

PERMANENTE HOF VAN INTERNATIONALE JUSTITIE, gevestigd in het Vredespaleis, Oude Scheveningsche weg, tel. 33920.

De publieke zittingen zijn kosteloos bij te wonen. Dagen en uren der zittingen (welke in het Fransch of Engelsch worden gehouden) worden

in de dagbladen bekent gemaakt. J -

PERMANENTE HOF VAN ARBITRAGE, gevestigd in het Vredespaleis, Oude Scheveningsche weg, tel. 33920, toegang als hierboven.

CARNEGIE-STICHTING, gevestigd in het Vredespaleis, Oude Scheveningsche weg, tel. 33920.

Ziekenhuizen.

De Gemeente Ziekenhuizen zijn gevestigd Zuidwal 83, tel. 12030Slijkeinde 2, tel. 30357; Tapijtweg, tel. 53610; barakken voor besmettelijke ziekten gelegen: Rozenburgstraat, tel. 33656 en Sportlaan (Houtrust), tel. 33606.

TARIEVEN VAN VERPLEGING, operatie, enz., alsmede bepalingen betreffende betaling, opname en bezoek.

Sluiten