Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 99 —

Aan patiënten der 3de klasse wordt gedurende het verblijf, in de inrichtingen kleeding vanwege de ziekenhuizen verstrekt.

Door de patiënten der 3de klasse moeten bij de opname worden medegebracht : 1 haarkam en 1 tandenborstel.

BEWASSCHING.

Voor de patiënten der lste en 2de klasse geschiedt de bewassching niet in of vanwege de ziekenhuizen. De patiënten moeten daarvoor zelf doen zorgdragen.

BEZOEKUREN.

Voor de lste klasse, dagelijks van 2-4 en van 6-8 uur n.m.

Voor de 2de klasse, dagelijks van 3-4 en van 7-8 uur n.m.

Voor de 3de klasse, Zondag, Woensdag en Vrijdag van 1-2 uur. Kosteloos op vertoon van de toegangskaart. Op andere dagen van 1-2 uur, tegen betaling van f 0.25.

R. K. Ziekenhuis van den H. JOANNES DE DEO, Westeinde 132

(niet uitsluitend voor R. K.). Tel. 33840. TARIEF:

Klasse Ia per dag f 12.—

Klasse Ila per dag f 8.—-

Klasse Ilb per dag f 6.—

Klasse III per dag f 4.—

Klasse TV per dag ten hoogste f 3.25 te voldoen per veertien dagen bij vooruitbetaling.

Onder de verpleegkosten in de klassen Ia, Ila, Ilb en DU is NIET begrepen het honorarium van H.H. Doctoren, noch dat voor operatieve of specialistische hulp en het gebruik der electrocardiograaf.

Het gebruik van de operatiezalen, de aanschaffing van verhandstoffen, de voorgeschreven geneesmiddelen, enz., alsmede de bewassching en het gebruik van wijn of minerale wateren, komen ten laste der gebruikers.

De patiënten der klassen Ia, na en Ilb en lil kunnen door hun eigen dokter behandeld worden.

BEZOEKUREN. — Voor de patiënten der klassen Ia en Ib dagelijks, zoowel op Zondagen als op werkdagen, van af tien uur voormiddag tot acht uur 's avonds.

Voor de patiënten der klassen na en nb op alle werkdagen des namiddags tusschen twee en zes uur. Op Zondagen tusschen 2 en 4 uur.

Voor patiënten der klasse in dagelijks, zoowel op Zondagen als op werkdagen, des namiddags tusschen 2-4 uur.

Voor wat betreft de patiënten der klassen IV en V zullen bij de opneming in het Ziekenhuis twee kaarten worden afgegeven, waarop de dagen van bezoek vermeld staan.

Voor het bezoeken van patiënten van een dezer beide klassen, op an-

Sluiten