Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 102 —

In de lste en 2e klasse wordt geneeskundige behandeling, verband en medicijnen extra berekend.

In de 3de klasse kunnen deze na afspraak, m rekening worden gebracht.

Het verpleeggeld bedraagt: I

Voor de lste klasse f 6.- per dag (of hooger bij extra verpleging). Voor de 2de klasse f 4.— a f 4.50 per dag.

Voor de 3de klasse f 3.50 a f 3.75 per dag. **£*L M

De verpleeggelden worden voor den tijd van één week vooruit betaald.

3de klas kinderen worden gedurende hun verblijf gekleed voor rekening van het Ziekenhuis. W**. jr*

De verpleegden mogen Zondag, Dinsdag en Donderdag tusschen 2-3 uur, door hunne betrekkingen worden bezocht; zuigelingen van 2.30-3 uur ook de boxpatiënten.

lste en 2de klas patiënten kunnen dagelijks bezoek ontvangen tusschen 3 en 4.30 uur. ' . .

Uitzonderingen op deze bepalingen, wat betreft het aantal en den tijd der bezoeken, kunnen alleen door den Geneesheer-directeur of diens nlaatsvervanger worden toegestaan.

Op het bezoekuur worden niet meer dan 2 personen bij een patiënt

^"pÏÏonen uit een gezin, waar een besmettelijke ziekte heerscht, en kinderen beneden 16 jaar worden NIET tot het bezoek toegelaten. Als besmettelijke ziekten gelden :

Mazelen, roodvonk, roode hond, waterpokken, kinkhoest en slijmlinest bof dvphtherie en nekkramp. ï WSt ± i

Ver.:' Shting «oor Ooglijders, Laan v. Meerdervoort 114, tel.

31868.

GewoL^a^rVs^O per dag, voor Polikliniek-patiënten eventueel

^tSss'^Tr-rper dag; klasse II f 7.50 per dag buiten operatie-

k°StBezoeken voor klasse I en H dagelijks van 2-4 en 5-7 uur; overige dagelijks, behalve Zaterdags, van 3-4 uur hp^ek-uren Militair Hospitaal, Fluweele Burgwal 72, tel. 11880, bezoek-uren dagelijks van 12-1 uur, behalve Zaterdags.

Kerken.

Gereformeerde kerken:

WESTERKERK, Lange Beestenmarkt 86, Zondagdiensten 10 uur

., 5 uur n.m. _ OOBTERKERK.Z.O. Buitensingel 232a, Zond. 10 uur v.m., 5 n. n.m.

Sluiten